رای به سایت :
39
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
شنبه 04 اسفند 1397 -

نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان
نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان

نظارت ستادی از حوزه بسیج دانش آموزی منطقه 9 برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/04/17
نظارت ستادی
نظارت ستادی

نظارت معاونت محترم نیروی انسانی از فعالیت حوزه دانش آموزی انجام شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1396/12/08
برگزاری جلسه
برگزاری جلسه

جلسه هماهنگی اردوی" یه حس خوب" برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1396/01/26
برگزاری جلسه ستادی دهه مبارک فجر
برگزاری جلسه ستادی دهه مبارک فجر

جلسه ستادی دهه مبارک فجر در حوزه بسیج دانش آموزی برگزار شد.

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1393/10/30