رای به سایت :
34
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

مهمان داریم
مهمان داریم

هیات و مساجد تهران میزبان شهدا خواهند بود

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/06/27
برگزاری اتاق اندیشه ورزی
برگزاری اتاق اندیشه ورزی

اتاق اندیشه ورزی بسیج دانش آموزی خواهران برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/06/25
برگزاری اردوی آموزشی طرح ولایت
برگزاری اردوی آموزشی طرح ولایت

اردوی آموزشی طرح ولایت در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/05/21
برگزاری دوره های آموزشی طرح ولایت
برگزاری دوره های آموزشی طرح ولایت

اولین جلسه از دوره های آموزشی طرح ولایت برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/05/14
برگزاری کلاس آموزشی
برگزاری کلاس آموزشی

اولین جلسه از کلاس های آموزشی تابستان برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/04/26
نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان
نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان

نظارت ستادی از حوزه بسیج دانش آموزی منطقه 9 برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/04/17

1 2 3 4... 7