رای به سایت :
30
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
یکشنبه 31 تير 1397 -

برگزاری کلاس آموزشی
برگزاری کلاس آموزشی

اولین جلسه از کلاس های آموزشی تابستان برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/04/26
نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان
نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان

نظارت ستادی از حوزه بسیج دانش آموزی منطقه 9 برگزار شد

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1397/04/17
اردوی
اردوی " طعم جبهه" برگزار شد

اردوی یک روزه " طعم جبهه" در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1396/06/01
اردوی یک روزه
اردوی یک روزه "طعم جبهه" برگزار میشود

اردوی یک روزه " طعم جبهه" در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود

حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا 1396/05/30

1 2 3