رای به سایت :
28
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -
خلاصه نویسی کتاب دخترشینا و من زنده ام
خلاصه نویسی کتاب دخترشینا و من زنده ام

خلاصه نویسی کتاب" دخترشینا" و کتاب" من زنده ام" توسط دانش آموزان مدارس انجام شد.
calendar
تاریخ : 1396/12/05 - 11:32
0
محبوب  
رای به خبر :