رای به سایت :
39
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 03 بهمن 1397 -
حمایت ازکالای ایرانی /پوستر تولیدی
حمایت ازکالای ایرانی /پوستر تولیدی

با خرید به اندازه محصولات کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آن ، زمینه را برای افزایش صادرات و کاهش واردات این محصولات فراهم کنیم
calendar
تاریخ : 1397/01/22 - 11:03
4
محبوب  
رای به خبر :