تاریخ : دوشنبه 04 ارديبهشت 11:00
کد خبر : 441112
سرویس خبری : سلامت
 

برگزاری  جشنواره غذا

برگزاری جشنواره غذا

جشنواره غذا برگزار می شود

به گزارش قسم از حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ، جشنواره غذا در دبیرستان دوره اول بعثت در تاریخ 96/2/4 به نفع بیماران هموفیلی برگزار می شود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ