تاریخ : یکشنبه 17 تير 10:31
کد خبر : 701069
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان

نظارت ستادی از حوزه 018 جابربن حیان

نظارت ستادی از حوزه بسیج دانش آموزی منطقه 9 برگزار شد

به گزارش قسم از حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه حمزه سید الشهدا  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،نظارت سالانه توسط  سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه محمد رسول ا..(ص) تهران بزرگ از حوزه بسیج دانش آموزی خواهران منطقه 9 برگزار شد

در این نشست که با حضور تمامی مسیولین حوزه و معاونت های سازمان برگزار شد ضمن نظارت بر فعالیت های سالانه حوزه؛ هر یک از اعضاء به بیان دیدگاه ها ،انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.


نظارت ستادی 97 نظارت ستادی 97

نظارت ستادی 97 نظارت ستادی 97

نظارت ستادی 9 نظارت ستادی 9

نظارت ستادی 9 نظارت ستادی 9


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ