رای به سایت :
587
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
سه شنبه 01 خرداد 1397 -

اجازه ی دخالت نمیدهیم
اجازه ی دخالت نمیدهیم

رژیمی که به مردم کشورش فرصت انتخاب نمی دهد حق دخالت در ایران را ندارد.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/10/13