رای به سایت :
600
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
یکشنبه 25 آذر 1397 -

اقتصادمقاومتی،مشاغل محلات
اقتصادمقاومتی،مشاغل محلات

بسیج اصناف از تعامل پویا با صاحبان شغل و فنون برای مشاغل خانگی استقبال می کند.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1397/06/14
جلسه شورای هیات اندیشه ورز
جلسه شورای هیات اندیشه ورز

نخستین جلسه اعضاء شورای هیات اندیشه ورز ناحیه حمزه برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1397/06/10
همایش میثاق باولایت
همایش میثاق باولایت

روزیکشنبه۱۳۹۶/۱۰/۱۰،سخنرانی حاج حسن شمشادی درحوزه۲۲۳انصارالمهدی(عج)

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/10/16
بازدید ازخانواده شهید محمد ملکی
بازدید ازخانواده شهید محمد ملکی

فرماندهی وشورای بسیج اصناف به دیدارخانواده شهیدرفتند.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/10/10
همایش میثاق باولایت
همایش میثاق باولایت

همایش بصیرتی۹دی باسخنرانی حاج حسن شمشادی خبرنگارجبهه مقاومت وکارشناس سیاسی برگزارمیشود

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/10/10
جلسه هم اندیشی شورای راهبردی
جلسه هم اندیشی شورای راهبردی

جلسه راهبردی ناحیه حمزه باحضوراعضاء شورا برگزار گردید.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/09/23
تحلیل کتاب انسان۲۵۰ساله
تحلیل کتاب انسان۲۵۰ساله

تحلیل اجتماعی سیاسی کتاب انسان۲۵۰ساله همزمان باهفته بسیج برگزارمیشود.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/09/03
همایش پیاده روی خانوادگی بسیجیان
همایش پیاده روی خانوادگی بسیجیان

همایش پیاده روی خانوادگی بسیجیان ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع)درروزشنبه۴آذربرگزارمیشود.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/09/03
نشست جهادکبیرحلقات صالحین
نشست جهادکبیرحلقات صالحین

فرماندهی ناحیه مقاومت حمزه سیدالشهد(ع)/پایگاههای مقاومت واعضایشان بایدامین ومعتمدمردم محله باشند.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/07/26
نظارت ستادی ازمعاونت سیاسی حوزه بسیج انصارالمهدی(ع)
نظارت ستادی ازمعاونت سیاسی حوزه بسیج انصارالمهدی(ع)

نظارت ستادی توسط نماینده معاونت سیاسی سپاه تهران انجام شد.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/07/19
اردوی زیارتی رهسپاران شهرخورشید برگزار می شود
اردوی زیارتی رهسپاران شهرخورشید برگزار می شود

اردوی زیارتی اعضای بسیج پیشکسوتان برگزارمی شود.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/07/19
جلسه شورای راهبردی برگزار شد
جلسه شورای راهبردی برگزار شد

جلسه هم اندیشی شورای راهبردی ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع) برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا 1396/06/02

1 2 3 4... 7