رای به سایت :
592
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
یکشنبه 28 مرداد 1397 -
پرچم امریکا و اسرائیل بر زیر پای مردم
پرچم امریکا و اسرائیل بر زیر پای مردم

ناحیه حمزه سیدالشهداء (ع) بنر امریکا را در عرض خیابان آزادی پهن کرد.
calendar
تاریخ : 1396/11/22 - 17:34
source
منبع : تهران پرس
0
محبوب  
رای به خبر :