رای به سایت :
584
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 -
پوستر/سید شهیدان اهل قلم
پوستر/سید شهیدان اهل قلم

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند اما حقیقت آن است که زمان، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.
calendar
تاریخ : 1397/01/21 - 14:29
1
محبوب  
رای به خبر :