تاریخ : شنبه 27 تير 09:00
کد خبر : 162495
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

نمازعید فطر برگزار شد

نمازعید فطر برگزار شد

روز عید فطرکه از اعیاد اسلامی است، مؤمنین و نمازگزاران مسجد خامس ال عبا(ع)، پس از یک ماه روزه داری و بندگی، نمازعیدسعید فطررا در پارک فتح، به امامت آقای یوسفی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار قسم، پایگاه خامس ال عبا(ع)، حوزه 224 دیانت، ناحیه حمزه سید الشهدا(ع)،

عید فطر یکی از اعیاد اسلامی است که در این روز مؤمنین پس از یک ماه روزه داری و بندگی دربرابر خدا با اقامه نماز مخصوص این روز به درگاه ایزد متعال سجده شکر بجا می آورند. به همین مناسبت نمازگزاران مسجد خامس ال عبا(ع)، واهالی محل، .

 نمازعیدسعید فطررا در پارک فتح، به امامت آقای یوسفی برگزار کردند.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ