تاریخ : پنجشنبه 14 دي 14:25
کد خبر : 633663
سرویس خبری : گزارش خبری
 

آرامش و امنیت در تهران

آرامش و امنیت در تهران

دیشب،تهران شب آرامی را سپری کرد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ