تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 04:30
کد خبر : 718084
سرویس خبری : پوستر
 

مجموعه پوستر

مجموعه پوستر

مجموعه پوستر "آمادگی بسیج در عرصه های مختلف" منتشر شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ