رای به سایت :
93
محبوب
حوزه 210 شفیع
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

برگزاری بازارچه خیریه و جشنواره غذا به مناسبت ایام الله دهه فجر
برگزاری بازارچه خیریه و جشنواره غذا به مناسبت ایام الله دهه فجر

بازارچه خیریه و جشنواره غذا به مناسبت ایام الله دهه فجر در حال برگزاری است.

حوزه 210 شفیع 1396/11/21
بازارچه خیریه
بازارچه خیریه

معاونت سازندگی پایگاه حضرت زینب(س) بازارچه خیریه برگزار کرد.

پایگاه مقاومت بسیج حضرت زینب (س) 1395/08/01