رای به سایت :
100
محبوب
حوزه 210 شفیع
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
یکشنبه 28 مرداد 1397 -

دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار از خانواده شهید محمد هادی میرزایی و شهید میرزایی انجام شد.

حوزه 210 شفیع 1397/03/22
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا حوزه 210 شفیع انجام شد.

حوزه 210 شفیع 1396/05/10
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا برگزار شد.

حوزه 210 شفیع 1395/12/15
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار باخانواده شهید محمدرضا مزرعه سفیدپور و شهید عباس نظریه انجام شد.

حوزه 210 شفیع 1395/09/20
دیدار با خانواده شهدا
دیدار با خانواده شهدا

دیدار باخانواده شهید حسین ظهوریان ومحمد رضا صحاف زاده

حوزه 210 شفیع 1395/09/02
دیدار با خانواده شهداء و جانباز
دیدار با خانواده شهداء و جانباز

به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) دیدار از جانباز هفتاد درصد و همچنین از خانواده شهداء دیدار کردند.

حوزه 210 شفیع 1395/03/05