رای به سایت :
95
محبوب
حوزه 210 شفیع
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
 غبارروبی از مزار شهدا توسط تعدادی از اعضای حلقه های صالحین پایگاه های حوزه 210 شفیع
غبارروبی از مزار شهدا توسط تعدادی از اعضای حلقه های صالحین پایگاه های حوزه 210 شفیع

غبارروبی از مزار شهدا توسط تعدادی از اعضای حلقه های صالحین پایگاه های حوزه 210 شفیع برگزار شد.
calendar
تاریخ : 1396/09/14 - 19:22
0
محبوب  
رای به خبر :