رای به سایت :
93
محبوب
حوزه 210 شفیع
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
گردهمایی سیاسی بامحوریت هفته بسیج و مسائل سیاسی روز در حوزه 210 شفیع
گردهمایی سیاسی بامحوریت هفته بسیج و مسائل سیاسی روز در حوزه 210 شفیع

به مناسبت هفته بسیج گردهمایی سیاسی بامحوریت هفته بسیج و مسائل سیاسی روز برگزار گردید.
calendar
تاریخ : 1396/09/15 - 11:36
0
محبوب  
رای به خبر :