رای به سایت :
102
محبوب
حوزه 210 شفیع
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
سه شنبه 22 آبان 1397 -
آماده سازی پیکسلها توسط عقیدتی حوزه 210 شفیع به مناسبت اربعین انجام شد.
آماده سازی پیکسلها توسط عقیدتی حوزه 210 شفیع

آماده سازی پیکسلها توسط عقیدتی حوزه 210 شفیع به مناسبت اربعین انجام شد.

آماده سازی پیکسلها و عکس شهدا به مناسبت اربعین 97،که توسط عقیدتی حوزه 210 شفیع،در تاریخ 27 مهر 97 صورت گرفت.
calendar
تاریخ : 1397/07/28 - 23:28
0
محبوب  
رای به خبر :