تاریخ : دوشنبه 18 دي 13:27
کد خبر : 636447
سرویس خبری : سایر محتوای عکس
 

با ولایت تا شهادت

با ولایت تا شهادت

مردم مواضع خود را دربرابر دشمنان کشور نشان دادند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ