رای به سایت :
1653
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
سه شنبه 26 تير 1397 -

جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد
جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد

جلسه تربیت بدنی حوزه و پایگاهها جهت همفکری و توجیه برنامه هابرگزارشد

حوزه 222 ولایت 1396/10/16
جلسه تربیت بدنی با حضور مسئولین حوزه و پایگاه و مربیان برگزار شد
جلسه تربیت بدنی با حضور مسئولین حوزه و پایگاه و مربیان برگزار شد

جلسه تربیت بدنی با حضور مسئولین حوزه و پایگاه و مربیان در امام زاده صالح و درکه برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1396/08/06
کلیپ/گزارش سه ماهه دوم تربیت بدنی
کلیپ/گزارش سه ماهه دوم تربیت بدنی

مدیریت نربیت بدنی حوزه 222 ولایت کلیپ گزارش سه ماهه دوم فعالیت های خود را تولید کرد

حوزه 222 ولایت 1396/07/12
جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد
جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد

جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت با حضور مسئولین مربوطه در حوزه و پایگاهها برگزار شد

حوزه 222 ولایت 1396/06/22
ششمین جشنواره ریحانه النبی با حضور مسئول تربیت بدنی و چند تن از اعضای شورای حوزه 222 ولایت  بر گزار شد.
ششمین جشنواره ریحانه النبی با حضور مسئول تربیت بدنی و چند تن از اعضای شورای حوزه 222 ولایت بر گزار شد.

در این جشنواره مسئول تربیت بدنی و چند تن از اعضای شورای حوزه حضور پیدا کردند.

حوزه 222 ولایت 1394/08/28