رای به سایت :
1654
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت
جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت

جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/04/09
قرارگاه جذب در پایگاه ولی امر(عج) برگزار شد
قرارگاه جذب در پایگاه ولی امر(عج) برگزار شد

قرارگاه جذب پایگاه ولی امر(عج) با حضور معاونت محترم نیروی انسانی ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده محترم حوزه 222 ولایت وفرمانده محترم پایگاه ، شورای محترم حوزه و شورای محترم پایگاه برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1396/07/24
قرارگاه جذب در پایگاه امام حسن عسگری(ع) برگزار شد
قرارگاه جذب در پایگاه امام حسن عسگری(ع) برگزار شد

قرارگاه جذب پایگاه امام حسن عسگری(ع) با حضور معاونت محترم نیروی انسانی ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده محترم حوزه 222 ولایت وفرمانده محترم پایگاه ، شورای محترم حوزه و شورای محترم پایگاه برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1396/07/18
قرارگاه جذب در پایگاه امام حسین(ع) برگزار شد
قرارگاه جذب در پایگاه امام حسین(ع) برگزار شد

قرارگاه جذب پایگاه امام حسین(ع) با حضور معاونت محترم نیروی انسانی ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده محترم حوزه 222 ولایت وفرمانده محترم پایگاه ، شورای محترم حوزه و شورای محترم پایگاه برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1396/07/18
قرارگاه جذب در پایگاه امیرالمومنین برگزار شد
قرارگاه جذب در پایگاه امیرالمومنین برگزار شد

قرارگاه جذب پایگاه امیرالمومنین (ع) با حضور معاونت محترم نیروی انسانی ناحیه حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده محترم حوزه 222 ولایت وفرمانده محترم پایگاه ، شورای محترم حوزه و شورای محترم پایگاه برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1396/07/18
قرارگاه جذب حوزه 222 برگزار شد
قرارگاه جذب حوزه 222 برگزار شد

قرارگاه جذب حوزه 222 با حضور فرمانده محترم ناحیه حمزه سیدالشهدا و معاونین محترم ناحیه برگزار شد

حوزه 222 ولایت 1396/05/02
اولین جلسه شورای حوزه 222 مصادف با اولین روز ماه مبارک رجب برگزار شد
اولین جلسه شورای حوزه 222 مصادف با اولین روز ماه مبارک رجب برگزار شد

در ابتدا فرمانده جدید خود را معرفی و از اعضای شورا عملکرد سال 1394 را پرسید و از زحمات فرمانده قبلی تشکر کرد.

حوزه 222 ولایت 1395/01/21
قرار گاه جذب پایگاه امام زمان (عج) برگزار شد
قرار گاه جذب پایگاه امام زمان (عج) برگزار شد

در این جلسه، اعضای قرار گاه جذب حوزه و پایگاه حضور یافتند.

حوزه 222 ولایت 1394/11/05
قرارگاه جذب پایگاه امام جعفر صادق (ع) برگزار شد
قرارگاه جذب پایگاه امام جعفر صادق (ع) برگزار شد

این قرارگاه که با مدیریت فرمانده حوزه بر گزار می شود، این هفته در کلیه پایگاهها ادامه دارد.

حوزه 222 ولایت 1394/11/05
قرار گاه جذب در مکان حوزه با حضور پایگاه امام جعفر صادق (ع) بر گزار شد.
قرار گاه جذب در مکان حوزه با حضور پایگاه امام جعفر صادق (ع) بر گزار شد.

در این جلسه موانع جذب نیروی بسیج در پایگاه مذکور، مورد ارزیابی قرار گرفت.

حوزه 222 ولایت 1394/10/26
قرار گاه جذب نیروی انسانی حوزه 222 ولایت بر گزار شد
قرار گاه جذب نیروی انسانی حوزه 222 ولایت بر گزار شد

در این جلسه، مدیریت های عقیدتی، تایید،آماد و اردویی، سازندگی، سایبری و نیروی انسانی حضور داشتند.

حوزه 222 ولایت 1394/09/18

1 2