رای به سایت :
1654
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

سبد کالا
سبد کالا

سبد کالا به نیازمندان اهدا شد.

حوزه 222 ولایت 1397/04/10
پایگاه امام حسین (ع) سبد کالا به خانواده های بی بضاعت اهداء کرد
پایگاه امام حسین (ع) سبد کالا به خانواده های بی بضاعت اهداء کرد

پایگاه امام حسین (ع) به مناسبت ماه رمضان سبد کالا به خانواده های بی بضاعت اهداء کرد

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1397/03/20
سبد کالا توسط پایگاه امام حسین (ع) به خانواده های نیازمند داده شد.
سبد کالا توسط پایگاه امام حسین (ع) به خانواده های نیازمند داده شد.

سبد کالا به مناسبت فرا رسیدن سال نو توسط پایگاه امام حسین (ع) به خانواده های نیازمند داده شد.

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1397/03/20
سبد کالا ماه مبارک رمضان توزیع شد
سبد کالا ماه مبارک رمضان توزیع شد

توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1394/03/28
 سبد کالا در بین نیازمندان توزیع شد
سبد کالا در بین نیازمندان توزیع شد

توزیع سبد کالا به نیازمندان در استانه نوروز فاطمی 94 توسط معاونت جهاد سازندگی پایگاه انجام شد.

پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1393/01/28
سبد کالا غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع شد
سبد کالا غذایی بین خانواده های نیازمند توزیع شد

سبد کالاغذایی به مناسبت هفته بسیج برای خانواده های نیازمند محل تهیه و پخش شد.

پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع) 1393/09/16
توزیع شصت سبد کالا در ماه مبارک رمضان انجام شد.
توزیع شصت سبد کالا در ماه مبارک رمضان انجام شد.

پایگاه امام حسن عسکری (ع) شصت سبد کالا بین خانواده های نیازمند توزیع کرد.

حوزه 222 ولایت 1348/10/11
توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند در ماه رمضان
توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند در ماه رمضان

به همت پایگاه امام جعفر صادق (ع) سبد ارزاق بین خانواد ههای نیازمند توزیع شد.

حوزه 222 ولایت 1393/05/05
توزیع 50 سبد کالا در ماه رمضان
توزیع 50 سبد کالا در ماه رمضان

در آستانه ماه مبارک رمضان 50 سبد کالا توسط بسیجیان پایگاه تهیه و اقلام را بین خانواده های نیازمندمحل توزیع نمودند.

حوزه 222 ولایت 1393/04/18
توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند در ماه رمضان
توزیع سبد کالا به خانواده های نیازمند در ماه رمضان

و نیکویی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد . بقره-195

حوزه 222 ولایت 1393/04/15