رای به سایت :
1653
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
جمعه 27 مهر 1397 -

جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت برگزارشد
جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت برگزارشد

جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت روز سه شنبه مورخ 96/10/12برگزارشد

حوزه 222 ولایت 1396/10/13
جلسه فرمانده حوزه با فرماندهان پایگاهها و اعضای شورای حوزه برگزارشد
جلسه فرمانده حوزه با فرماندهان پایگاهها و اعضای شورای حوزه برگزارشد

این جلسه به منظور برآورد عملکرد هر پایگاه و عملکرد شورای حوزه مورخ 96/9/27برگزارشد.

حوزه 222 ولایت 1396/09/28
اردوی زیارتی مشهد مقدس با حضور بسیجیان و فرماندهان پایگاهها
اردوی زیارتی مشهد مقدس با حضور بسیجیان و فرماندهان پایگاهها

این اردو، با هدف حفظ و انسجام بسیجیان و زیارت آقا علی ابن موسی الرضا (ع) برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1394/12/11
جلسه مشترک شورای حوزه 222 ولایت و فرماندهان پایگاهها بر گزار شد.
جلسه مشترک شورای حوزه 222 ولایت و فرماندهان پایگاهها بر گزار شد.

در این جلسه، اعضای شورای حوزه و فرماندهان پایگاهها حضور داشتند.

حوزه 222 ولایت 1394/11/08
جلسه ی فرمانده حوزه 222 ولایت با فرماندهان پایگاههای تابعه بر گزار شد.
جلسه ی فرمانده حوزه 222 ولایت با فرماندهان پایگاههای تابعه بر گزار شد.

در این جلسه فرمانده حوزه و فرماندهان پایگاهها حضور داشتند.

حوزه 222 ولایت 1394/08/04
جلسه فرمانده حوزه 222 ولایت و فرماندهان پایگاههای تابعه برگزار شد
جلسه فرمانده حوزه 222 ولایت و فرماندهان پایگاههای تابعه برگزار شد

در این جلسه فرمانده حوزه و فرماندهان پایگاههای تابعه و توکلی مسئول فرهنگی ناحیه حضور داشتند.

حوزه 222 ولایت 1394/06/27
جلسه ستادی  فرمانده  حوزه 222 ولایت و  فرماندهان پایگاهها بر گزار شد
جلسه ستادی فرمانده حوزه 222 ولایت و فرماندهان پایگاهها بر گزار شد

در این جلسه فرماندهان پایگاههای تابعه حضور داشتند .

حوزه 222 ولایت 1394/05/05
سومین جلسه فرماندهان پایگاه ها در سال 94 برگزارشد
سومین جلسه فرماندهان پایگاه ها در سال 94 برگزارشد

فرمانده حوزه به فرمانده پایگاهها درخصوص تشکیل ستاد ارتحال امام (ره)، برگزاری مراسم روز جوان ، برگزاری دوره های آموزش بسیج به کادر پایگاه ها، تاکید کرد.

حوزه 222 ولایت 1394/02/24