رای به سایت :
1654
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

فضا سازی مسجد امام حسین (ع) در هفته دفاع مقدس
فضا سازی مسجد امام حسین (ع) در هفته دفاع مقدس

فضا سازی مسجد امام حسین (ع) حوزه ۲۲۲ ولایت در هفته دفاع مقدس

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1397/07/02
جلسه مشترک فرماندهان پایگاه ها و حوزه 222 ولایت
جلسه مشترک فرماندهان پایگاه ها و حوزه 222 ولایت

جلسه مشترک فرماندهان پایگاه ها و اعضاء شورای حوزه 222 ولایت برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/05/17
جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت
جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت

جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/04/22
جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت
جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت

جلسه مشترک فرماندهان پایگاههاو حوزه 222 ولایت برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/04/09
اولین جلسه مشترک فرمانده پایگاه ها و اعضاء شورای حوزه 222
اولین جلسه مشترک فرمانده پایگاه ها و اعضاء شورای حوزه 222

اولین جلسه مشترک فرمانده پایگاه ها و اعضاء شورای حوزه 222 برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/02/01
جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت برگزارشد
جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت برگزارشد

جلسه فرماندهان و شورای حوزه222ولایت روز سه شنبه مورخ 96/10/12برگزارشد

حوزه 222 ولایت 1396/10/13
جلسه فرمانده حوزه با فرماندهان پایگاهها و اعضای شورای حوزه برگزارشد
جلسه فرمانده حوزه با فرماندهان پایگاهها و اعضای شورای حوزه برگزارشد

این جلسه به منظور برآورد عملکرد هر پایگاه و عملکرد شورای حوزه مورخ 96/9/27برگزارشد.

حوزه 222 ولایت 1396/09/28
بازرسی و نظارت فرمانده محترم و اعضای محترم  شورای حوزه 222 ولایت
بازرسی و نظارت فرمانده محترم و اعضای محترم شورای حوزه 222 ولایت

فرمانده محترم و اعضای محترم شورای حوزه 222 ولایت روز شنبه مورخ 10 تیر 96 به پایگاه امام حسین (ع) امدند .

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1396/04/11
نشست بصیرتی و سیاسی
نشست بصیرتی و سیاسی

نشست بصیرتی و سسیاسی توسط جناب اقای گرشاسبی بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع) 1395/10/07
دیدار فرمانده  محترم ناحیه با اعضای شورای حوزه 222 ولایت  برگزار  شد
دیدار فرمانده محترم ناحیه با اعضای شورای حوزه 222 ولایت برگزار شد

در این جلسه فرمانده محترم ناحیه و مسئول بازرسی ناحیه و فرمانده و اعضای شورای حوزه حضور داشتند.

حوزه 222 ولایت 1395/06/03
افتتاحیه ساختمان جدید حوزه های مقاومت بسیج 222 ولایت و 221 جندالله
افتتاحیه ساختمان جدید حوزه های مقاومت بسیج 222 ولایت و 221 جندالله

افتتاجیه ساختمان جدید حوزه های مقاومت بسیج 222 ولایت و 221 جندالله با حضور جانشین فرمانده ساه تهران بزرگ بزگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1395/05/25

1 2 3 4