رای به سایت :
1654
محبوب
حوزه 222 ولایت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 07 فروردين 1398 -

ویزیت رایگان
ویزیت رایگان

ویزیت رایگان حوزه 222 ولایت توسط پزشک عمومی و 2 پرستار در منطقه محروم امامزاده عبدا... و زید(ع)برگزار شد.

حوزه 222 ولایت 1397/08/21
ویزیت چشم پزشکی صورت گرفت.
ویزیت چشم پزشکی صورت گرفت.

از چشم پزشکی در تاریخ96/5/21 دعوت بعمل آمد.

پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق (ع) 1396/05/22