تاریخ : شنبه 16 دي 12:16
کد خبر : 634834
سرویس خبری : عکس خبری
 

جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد

جلسه ویژه تربیت بدنی در حوزه 222 ولایت برگزار شد

جلسه تربیت بدنی حوزه و پایگاهها جهت همفکری و توجیه برنامه هابرگزارشد

به گزارش قسم از حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،جلسه تربیت بدنی حوزه و پایگاهها  مورخ 96/10/13جهت همفکری و توجیه برنامه هابرگزارشد

 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ