تاریخ : شنبه 16 دي 12:22
کد خبر : 634841
سرویس خبری : عکس خبری
 

خشونت و تخریب کدام مشکل را حل می کند؟

خشونت و تخریب کدام مشکل را حل می کند؟

خشونت و تخریب راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیستسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ