تاریخ : شنبه 16 دي 12:28
کد خبر : 634845
سرویس خبری : عکس خبری
 

آب در آسیاب دشمن نریزیم

آب در آسیاب دشمن نریزیم

از کانالهای ضد انقلابی خارج شویم.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ