تاریخ : دوشنبه 21 آبان 09:01
کد خبر : 722685
سرویس خبری : سلامت
 

ویزیت رایگان

ویزیت رایگان

ویزیت رایگان حوزه 222 ولایت توسط پزشک عمومی و 2 پرستار در منطقه محروم امامزاده عبدا... و زید(ع)برگزار شد.

به گزارش قسم از حوزه 222 ولایت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ، ویزیت رایگان حوزه 222 ولایت توسط پزشک عمومی و 2 پرستار در منطقه محروم امامزاده عبدا... و زید(ع)  در تاریخ 21 آبان ماه 9برگزار شد.

50 نفر از افراد محروم وآسیب دیده ویزیت شدند. به دلیل استقبال زیاد مردم، برای نوبت دهی ویزیت آینده، 30 نفر پیش ثبت نام شدند.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ