رای به سایت :
113
محبوب
حوزه 224 دیانت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

تودیع و معارفه
تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه شهید اصفهانی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید اصفهانی 1397/04/26
مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه شهید عابدی انجام شد
مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه شهید عابدی انجام شد

در مراسمی با حضور بسیجیان پایگاه ،فرمانده جدید پایگاه از سوی فرمانده حوزه معرفی شد.

حوزه 224 دیانت 1397/04/15
مراسم تودیع ومعارفه فرمانده حوزه برگزارشد.
مراسم تودیع ومعارفه فرمانده حوزه برگزارشد.

جلسه تودیع و معارفه با حضورفرمانده ناحیه ودیگراعضابرگزارشد.

حوزه 224 دیانت 1396/07/19
 جلسه دیدار یاران اعضا شورا پایگاه شهید منظمی
جلسه دیدار یاران اعضا شورا پایگاه شهید منظمی

جلسه دیدار یاران اعضا شورا پایگاه شهید منظمی برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر منظمی 1393/07/16