رای به سایت :
113
محبوب
حوزه 224 دیانت
ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -
جلسه سرکشی حوزه و پایگاه ها با حضورفرمانده ناحیه
جلسه سرکشی حوزه و پایگاه ها با حضورفرمانده ناحیه

باتوجه به تغییریافتن فرمانده حوزه جلسه ای بارویکرد تشریح فعالت های جهاد کبیرواهداف و ماموریت های صالحین برگزارشد .
calendar
تاریخ : 1396/07/25 - 15:55
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 224 دیانت  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،جلسه سرکشی حوزه وپایگاه ها با حضورفرمانده ناحیه ،معاونت فرهنگی ناحیه ،فرمانده حوزه،اعضا معاونت های حوزه،مربی های صالحین وسرگروه ها با رویکرد تشریح فعالیت های جهاد کبیر برگزارشد.

با توجه به تغییریافتن فرمانده حوزه ،سرهنگ دوم گرشاسبی بعدازشنیدن انتقادات وپیشنهادات افراد حاضردرجلسه به چند نکته اساسی متذکرشدند:1-شناخت نیازجوانان وپاسخگویی به نیازمشروع جوان براساس آرمانها باید درپایگاه هافکرشود.

 2-درحلقه های صالحین بایدبرای مشکلات مردم محله اعم ازطلاق واعتیادو...راهکارهایی ارایه شود.

3-فرمانده حوزه بایدزمینه کارتشکیلاتی را فراهم کند وتلاش برای انجام کارتشکیلاتی باشد.

4-درپایگاه ها باید تمام ظرفیت پایگاه، کارتربیتی شود.

5-پایگاه ها باید به سمت محرومیت زدایی از محله برآیند . ودرآخر طرح برنامه ای ازمعاونت فرهنگی ناحیه عنوان شد .


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17131
محیا حیدریمطالب مرتبط