تاریخ : یکشنبه 22 بهمن 16:36
کد خبر : 658225
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) افتتاح شد

باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) افتتاح شد

باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) واقع در شهرک شهید محمد حاجی در روزهای زوج از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ دایر است.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س)  حوزه 223 انصار المهدی (عج)  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ، باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) واقع در شهرک شهید محمدحاجی در روزهای زوج از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ با حضور بسیجیان این پایگاه برگزار میشود.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ