قسم | برچسب ها › شهرک شهید محمدحاجی
   
پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س)
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
76
محبوب
باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) افتتاح شد
باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) افتتاح شد

باشگاه ورزشی پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س) واقع در شهرک شهید محمد حاجی در روزهای زوج از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ دایر است.

1396/11/22 16:36