پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)
 
پنجشنبه 23 آذر 1396 -

رای به سایت :
1479
محبوب

گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:30

گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش

جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:27

جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:23

جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه توسط نیروهای بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:18

جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه های پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:13

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:08

جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)

فعالیت ورزشی (بازی فوتسال در سالن )
فعالیت ورزشی (بازی فوتسال در سالن )
فعالیت ورزشی (بازی فوتسال در سالن )
    تاریخ› جمعه 12 آبان 1396 - 11:55

فعالیت ورزشی (بازی فوتسال در سالن ) پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی حلقه ی صالحین پایگاه دانش آموزی
جلسه ی حلقه ی صالحین پایگاه دانش آموزی
جلسه ی حلقه ی صالحین پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 12 آبان 1396 - 11:50

جلسه ی حلقه ی صالحین پایگاه دانش آموزی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

اردو تفریحی پایگاه دانش آموزی
اردو تفریحی پایگاه دانش آموزی
اردو تفریحی پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 12 آبان 1396 - 11:44

اردو تفریحی پایگاه دانش آموزی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی آموزش نظامی و اطلاعاتی
جلسه ی آموزش نظامی و اطلاعاتی
جلسه ی آموزش نظامی و اطلاعاتی
    تاریخ› پنجشنبه 11 آبان 1396 - 16:43

جلسه ی آموزش نظامی و اطلاعاتی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 11 آبان 1396 - 16:35

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

نمایش فیلم سینمایی بادیگارد در پایگاه
نمایش فیلم سینمایی بادیگارد در پایگاه
نمایش فیلم سینمایی بادیگارد در پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 11 آبان 1396 - 16:29

نمایش فیلم سینمایی بادیگارد در پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

نمایش فیلم سینمایی یتیم خانه ایران در پایگاه
نمایش فیلم سینمایی یتیم خانه ایران در پایگاه
نمایش فیلم سینمایی یتیم خانه ایران در پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 20 مهر 1396 - 11:58

نمایش فیلم سینمایی در پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

تست امادگی جسمانی پذیرش در گروهان شهید جواد الله کرم
تست امادگی جسمانی پذیرش در گروهان شهید جواد الله کرم
تست امادگی جسمانی پذیرش در گروهان شهید جواد الله کرم
    تاریخ› پنجشنبه 20 مهر 1396 - 11:53

تست امادگی جسمانی پذیرش در گروهان شهید جواد الله کرم

زیارت شهدا مدافع حرم  و  شهدای گمنام  در بهشت زهرا(س)
زیارت شهدا مدافع حرم و شهدای گمنام در بهشت زهرا(س)
زیارت شهدا مدافع حرم و شهدای گمنام در بهشت زهرا(س)
    تاریخ› پنجشنبه 20 مهر 1396 - 11:44

زیارت شهدا مدافع حرم و شهدای گمنام در بهشت زهرا(س) توسط اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 20 مهر 1396 - 11:30

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:22

گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:16

گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:10

گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:04

گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

1 2 3 4... 30