پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)
 
جمعه 03 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1519
محبوب

بازی فوتسال در سالن فعالیت حلقه ی تربیت بدنی
بازی فوتسال در سالن فعالیت حلقه ی تربیت بدنی
بازی فوتسال در سالن فعالیت حلقه ی تربیت بدنی
    تاریخ› جمعه 25 فروردين 1396 - 22:45

بازی فوتسال در سالن فعالیت حلقه ی تربیت بدنی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 13:45

بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی گروهی درحیاط مسجدپایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجدپایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجدپایگاه دانش آموزی
    تاریخ› پنجشنبه 18 آذر 1395 - 19:39

بازی گروهی درحیاط مسجدپایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

 فعالیت ورزشی  حلقه ی شهید گمنام
فعالیت ورزشی حلقه ی شهید گمنام
فعالیت ورزشی حلقه ی شهید گمنام
    تاریخ› جمعه 05 آذر 1395 - 19:23

فعالیت ورزشی حلقه ی شهید گمنام پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› یکشنبه 30 آبان 1395 - 19:04

بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› یکشنبه 16 آبان 1395 - 01:48

بازی گروهی درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 14 آبان 1395 - 15:12

بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی گروهی در حیاط مسجد
بازی گروهی در حیاط مسجد
بازی گروهی در حیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 07 آبان 1395 - 12:44

بازی گروهی در حیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
    تاریخ› پنجشنبه 06 آبان 1395 - 17:33

بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی گروهی درحیاط مسجد برای اعضای پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد برای اعضای پایگاه دانش آموزی
بازی گروهی درحیاط مسجد برای اعضای پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 30 مهر 1395 - 12:57

بازی گروهی درحیاط مسجد برای اعضای پایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 30 مهر 1395 - 12:53

برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
بازی فوتبال درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 09 مهر 1395 - 18:22

بازی فوتبال درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

تعمیرات پایگاه توسط اعضای پایگاه
تعمیرات پایگاه توسط اعضای پایگاه
تعمیرات پایگاه توسط اعضای پایگاه
    تاریخ› جمعه 09 مهر 1395 - 17:39

تعمیرات پایگاه توسط اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

فعالیت ورزشی درحیاط مسجد
فعالیت ورزشی درحیاط مسجد
فعالیت ورزشی درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 09 مهر 1395 - 17:34

فعالیت ورزشی درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان در ویژه برنامه موکب امیرالمومنین عید غدیر خم
برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان در ویژه برنامه موکب امیرالمومنین عید غدیر خم
برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان در ویژه برنامه موکب امیرالمومنین عید غدیر خم
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 13:43

برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان در ویژه برنامه موکب امیرالمومنین عید غدیر خم پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

تمرین اجرای سرود برای شب عیدغدیرخم
تمرین اجرای سرود برای شب عیدغدیرخم
تمرین اجرای سرود برای شب عیدغدیرخم
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 13:40

تمرین اجرای سرود برای شب عیدغدیرخم پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 13:33

برگزاری مسابقه فوتبال درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

تمرین  گروه سرود قبل از برگزاری مراسم موکب امیرالمومنین
تمرین گروه سرود قبل از برگزاری مراسم موکب امیرالمومنین
تمرین گروه سرود قبل از برگزاری مراسم موکب امیرالمومنین
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 13:22

تمرین گروه سرود قبل از برگزاری مراسم موکب امیرالمومنین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

اجرای گروه سرود پایگاه
اجرای گروه سرود پایگاه
اجرای گروه سرود پایگاه
    تاریخ› جمعه 02 مهر 1395 - 13:19

اجرای گروه سرود پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع) در مسجد حضرت ابوالفضل

فعالیت تربیت بدنی درحیاط مسجد
فعالیت تربیت بدنی درحیاط مسجد
فعالیت تربیت بدنی درحیاط مسجد
    تاریخ› جمعه 26 شهريور 1395 - 14:13

فعالیت تربیت بدنی درحیاط مسجد پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

RSS