پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)
 
یکشنبه 03 تير 1397 -

رای به سایت :
1512
محبوب

کلاس آموزش درس گسسته و شیمی دوره پیش دانشگاهی
کلاس آموزش درس گسسته و شیمی دوره پیش دانشگاهی
کلاس آموزش درس گسسته و شیمی دوره پیش دانشگاهی
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 18:08

کلاس آموزش درس گسسته و شیمی دوره پیش دانشگاهی

گزارش تصویری جلسه هفتگی ۲۰ آذر
گزارش تصویری جلسه هفتگی ۲۰ آذر
گزارش تصویری جلسه هفتگی ۲۰ آذر
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 17:51

گزارش تصویری جلسه هفتگی ۲۰ آذر

کلاس آموزش درس ریاضی و شیمی دوره متوسطه دوم
کلاس آموزش درس ریاضی و شیمی دوره متوسطه دوم
کلاس آموزش درس ریاضی و شیمی دوره متوسطه دوم
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 17:49

کلاس آموزش درس ریاضی و شیمی دوره متوسطه دوم

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 17:29

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:30

گزارش تصویری از برگزاری جشن پیروزی جبهه مقاومت بر شجره خبیثه داعش

جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:27

جلسه تکمیلی شورا با محوریت طرح موضوع پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:23

جمع آوری کمک های (نقدی وغیرنقدی) مردم برای زلزله زدگان کرمانشاه توسط نیروهای بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه ها
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:18

جلسه ی قرارگاه صالحین پایگاه با حضور سرحلقه های پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:13

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 10:08

جلسه ی شورای پایگاه امام محمدباقر(ع)

گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:22

گزارش تصویری شب هشتم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:16

گزارش تصویری شب هفتم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:10

گزارش تصویری شب ششم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 16:04

گزارش تصویری شب پنجم محرم۱۳۹۶ هیئت مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب چهارم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب چهارم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب چهارم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 15:58

گزارش تصویری شب چهارم محرم۱۳۹۶ هیئت_مکتب_الثقلیــــن پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب سوم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب سوم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب سوم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 15:50

گزارش تصویری شب سوم محرم۱۳۹۶ هیئت_مکتب_الثقلیــــن پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

گزارش تصویری شب دوم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب دوم محرم۱۳۹۶
گزارش تصویری شب دوم محرم۱۳۹۶
    تاریخ› یکشنبه 09 مهر 1396 - 15:27

گزارش تصویری شب دوم محرم۱۳۹۶ هیئت_مکتب_الثقلیــــن پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

فعالیت تربیت بدنی (ورزش والیبال درحیاط مسجد)
فعالیت تربیت بدنی (ورزش والیبال درحیاط مسجد)
فعالیت تربیت بدنی (ورزش والیبال درحیاط مسجد)
    تاریخ› شنبه 18 شهريور 1396 - 18:32

فعالیت تربیت بدنی (ورزش والیبال درحیاط مسجد) پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

اختامیه ی مسابقات جام فرمانده ی شهید مدافع حرم جواد الله کرم
اختامیه ی مسابقات جام فرمانده ی شهید مدافع حرم جواد الله کرم
اختامیه ی مسابقات جام فرمانده ی شهید مدافع حرم جواد الله کرم
    تاریخ› شنبه 18 شهريور 1396 - 18:20

اختامیه ی مسابقات جام فرمانده ی شهید مدافع حرم جواد الله کرم توسط پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی حلقه های صالحین پایگاه در مسجد
جلسه ی حلقه های صالحین پایگاه در مسجد
جلسه ی حلقه های صالحین پایگاه در مسجد
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 08:50

جلسه ی حلقه های صالحین پایگاه در مسجد امام محمد باقر (ع)

RSS