پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)
 
یکشنبه 03 تير 1397 -

رای به سایت :
1512
محبوب

جلسه هفتگی هیئت ولادت حضرت زینب(س)
جلسه هفتگی هیئت ولادت حضرت زینب(س)
جلسه هفتگی هیئت ولادت حضرت زینب(س)
    تاریخ› جمعه 06 بهمن 1396 - 17:13

جلسه هفتگی هیئت ولادت حضرت زینب(س)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› پنجشنبه 11 آبان 1396 - 16:35

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› شنبه 18 شهريور 1396 - 18:42

جلسه ی قرآن خوانی و عمومی پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی عمومی تلاوت قرآن کریم در پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی عمومی تلاوت قرآن کریم در پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
جلسه ی عمومی تلاوت قرآن کریم در پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 08:44

جلسه ی عمومی تلاوت قرآن کریم در پایگاه بسیج امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرآن خوانی و معارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و معارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی و معارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 15 ارديبهشت 1396 - 13:19

جلسه ی قرآن خوانی و معارف پایگاه امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 25 فروردين 1396 - 18:11

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)

جلسه احکام شرعی در پایگاه برای اعضای بسیج
جلسه احکام شرعی در پایگاه برای اعضای بسیج
جلسه احکام شرعی در پایگاه برای اعضای بسیج
    تاریخ› جمعه 20 اسفند 1395 - 15:51

جلسه احکام شرعی در پایگاه برای اعضای بسیج پایگاه مقاومت امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 20 اسفند 1395 - 15:45

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)
    تاریخ› جمعه 06 اسفند 1395 - 10:15

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقر(ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقرع
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقرع
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقرع
    تاریخ› یکشنبه 03 بهمن 1395 - 15:48

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقرع

جلسه ی قرآن خوانی وآموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن کریم
جلسه ی قرآن خوانی وآموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن کریم
جلسه ی قرآن خوانی وآموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن کریم
    تاریخ› پنجشنبه 30 دي 1395 - 09:54

جلسه ی قرآن خوانی وآموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن کریم پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه امام محمدباقرع
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه
    تاریخ› پنجشنبه 30 دي 1395 - 09:29

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

قرائت دعای توسل توسط بچه های دانش آموزی
قرائت دعای توسل توسط بچه های دانش آموزی
قرائت دعای توسل توسط بچه های دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 16:46

قرائت دعای توسل توسط بچه های دانش آموزی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی و آموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن توسط مربیان دانش آموزی
جلسه ی قرآن خوانی و آموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن توسط مربیان دانش آموزی
جلسه ی قرآن خوانی و آموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن توسط مربیان دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 16:35

جلسه ی قرآن خوانی و آموزش صحیح تلاوت آیه های قرآن توسط مربیان دانش آموزی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه محمدباقرع
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه محمدباقرع
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه محمدباقرع
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 16:26

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی عمومی پایگاه دانش آموزی
جلسه ی عمومی پایگاه دانش آموزی
جلسه ی عمومی پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 16:21

جلسه ی عمومی پایگاه دانش آموزی بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی احکام پایگاه دانش آموزی
جلسه ی احکام پایگاه دانش آموزی
جلسه ی احکام پایگاه دانش آموزی
    تاریخ› پنجشنبه 16 دي 1395 - 17:59

جلسه ی احکام پایگاه دانش آموزی پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

جلسه ی جانشین فرمانده ای با مسئول صالحین و برخی از سرحلقه ها
جلسه ی جانشین فرمانده ای با مسئول صالحین و برخی از سرحلقه ها
جلسه ی جانشین فرمانده ای با مسئول صالحین و برخی از سرحلقه ها
    تاریخ› شنبه 11 دي 1395 - 09:38

جلسه ی جانشین فرمانده ای با مسئول صالحین و برخی از سرحلقه ها

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه
جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه
    تاریخ› جمعه 10 دي 1395 - 10:21

جلسه ی قرآن خوانی ومعارف پایگاه

هیئت هفتگی مکتب الثقلین
هیئت هفتگی مکتب الثقلین
هیئت هفتگی مکتب الثقلین
    تاریخ› جمعه 26 آذر 1395 - 10:28

هیئت هفتگی مکتب الثقلین پایگاه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع)

RSS