تاریخ : سه شنبه 12 تير 21:35
کد خبر : 700305
سرویس خبری : سایر محتوای ورزشی
 

اعضای نمونه باشگاه پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام زمان (عج) در اردوی کوهنوردی شرکت کردند

در راستای امور ورزشی/

اعضای نمونه باشگاه پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام زمان (عج) در اردوی کوهنوردی شرکت کردند

اعضای نمونه باشگاه پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام زمان (عج) در اردوی کوهنوردی شرکت کردند

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج امام زمان (عج)  حوزه 221 جندالله  ناحیه مقاومت بسیج حمزه

سید الشهدا اعضای نمونه با،شگاه پایگاه مقاومت بسیج مسجد امام زمان (عج) در اردوی کوهنوردی شرکت کردند.

 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ