پایگاه مقاومت بسیج حضرت موسی بن جعفر (ع)
 
چهارشنبه 03 بهمن 1397 -

رای به سایت :
35
محبوب

رزمایش اقتدار بسیجیان پایگاه موسی بن جعفر(ع)
رزمایش اقتدار بسیجیان پایگاه موسی بن جعفر(ع)
    تاریخ› شنبه 12 ارديبهشت 1394 - 05:00

بسیجیان پایگاه موسی بن جعفر(ع) و جمعی از اعضای شورای حوزه 221 جندالله باردیگر اقتدار خود را با حضور در رزمایش اقتدار بسیجیان به دشمنان نشان دادند.

RSS