پایگاه مقاومت بسیج حضرت موسی بن جعفر (ع)
 
یکشنبه 30 دي 1397 -

رای به سایت :
35
محبوب
معرفی پایگاه : موسی بن جعفر(ع)

توضيحات:  این پایگاه واقع در انتهای سی متری جی تهران بزرگ می باشد