پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)
 
پنجشنبه 28 دي 1396 -

رای به سایت :
10
محبوب

حمیدحیدری

تاریخ شهادت:  1367-03-24
محل شهادت:  حضرت مسلم ابن عقیل-سومار