پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)
 
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

رای به سایت :
10
محبوب

مسعود جاوید زاده

تاریخ شهادت:  1367-03-24
محل شهادت:  بیت المقدس7-شلمچه

پاسداربوده ومهندس مکانیک به مدت دوسال درلبنان درهیئت همراه شهید جاویدالاثراحمد متوسلیان بوده