پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)
 
پنجشنبه 27 دي 1397 -

رای به سایت :
10
محبوب

مصطفی محمدی

تاریخ شهادت:  1361-07-01
محل شهادت:  عملیات مسلم-سومار