تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 18:52
کد خبر : 660184
سرویس خبری : پژوهشی
 

کارگاه آموزشی برگزارشد

کارگاه آموزشی برگزارشد

کارگاه آموزشی مشاورخانواده برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)  حوزه 210 شفیع  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،کارگاه آموزشی مشاورخانواده با سخنرانی خانم شهسواری ازساعت 15:30الی نمازمغرب براگزارشدباپذیرایی چای وبیسکویت وتعداد40نفر

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ