تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 15:26
کد خبر : 695740
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

جلسه شورا برگزارشد

جلسه شورا برگزارشد

جلسه اعضای شورادرهفتم خردادبرگزارشدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ