تاریخ : چهارشنبه 20 تير 14:51
کد خبر : 701780
سرویس خبری : سایر محتوای اجتماعی
 

کلاس هفتگی برگزارشد

کلاس هفتگی برگزارشد

مشاوره پوست ومودرپایگاه برگزار شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج اولیاء (ع)  حوزه 210 شفیع  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید الشهدا ،روخوانی وروان خوانی قرآن،قرات سوره انعام،مشاوره پوست ومو درپایگاه اولیا برگزارشد

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ