تاریخ : پنجشنبه 21 دي 08:06
کد خبر : 638324
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تفسیر سوره حجرات واحکام

تفسیر سوره حجرات واحکام

سخنرانی حاج آقا تدین،امام جماعت مسجد المهدی با موضوع تفسیر و احکام چهارشنبه 13 دی ماه برگزار شد.

         به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید افشاریان  حوزه 210 شفیع  ناحیه مقاومت بسیج حمزه سید  الشهدا ، سخنرانی حاج آقا تدین،امام جماعت مسجد المهدی با موضوع تفسیر و احکام چهارشنبه 13 دی ماه از ساعت 16 الی 17:15 در پایگاه شهید افشاریان برگزار شد. در این هفته تفسیر آیات 3 و 4 سوره حجرات توسط ایشان بیان شد.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ