قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج شهید اصفهانی
 
سه شنبه 30 مرداد 1397 -

رای به سایت :
53
محبوب

علی دودانگه

تاریخ شهادت:  1366-06-10
محل شهادت:  سرپل ذهاب