پایگاه مقاومت بسیج شهید امیر منظمی
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
96
محبوب

امیر منظمی

تاریخ شهادت:  1365-11-05
محل شهادت:  کربلای 5 شلمچه

متاهل سپاهی فرزند شعبان تحصیلات دیپلم متولد 39/2/1 ،2 فرزند 1دختر و 1پسر دارد ودر سال 65/11/5 در عملیات کربلای 5 شلمچه شهید شد .قطعه 53 ردیف 11.مادر شهید فوت شده است.